arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink linkedin twitter
Praktische informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Omdat we met een kwetsbare doelgroep werken, is het verplicht dat u een VOG kunt overleggen. Het Ministerie van Justitie geeft een VOG af als er geen redenen bekend zijn waarom je dit specifieke vrijwilligerswerk niet kan of mag uitvoeren. Na je kennismakingsgesprek krijg je het aanvraagformulier digitaal toegezonden. De kosten voor de VOG komen voor rekening van de stichting. Na ontvangst van de VOG kun je starten met jouw vrijwilligerswerk.

Overeenkomst

Binnen de stichting werken wij met een vrijwilligersovereenkomst. Hierin is vastgelegd dat je onbetaalde arbeid verricht en vind je een overzicht van jouw rechten, plichten en afspraken over ureninzet, vergoedingen en verzekeringen. Tot slot bevat het regelingen met betrekking tot de omgangsvormen en privacy. De overeenkomst teken je voor aanvang van jouw werkzaamheden.

Bij elke nieuwe vrijwilliger werken we met een proefperiode van twee maanden. In die tijd kan van beide kanten bekeken worden hoe de samenwerking bevalt. Binnen die twee maanden vindt een evaluatie plaats met de contactpersoon die jou begeleidt en staan we stil bij jouw ervaringen. 

Reiskosten

Als vrijwilliger krijg je uw reiskosten voor het woon-werkverkeer vergoed. Via een declaratieformulier kan je deze kosten maandelijks declareren.

Verzekering

Tijdens uw werkzaamheden ben je vanuit de stichting verzekerd door middel van een WA-verzekering en ongevallenverzekering. Woon je in de gemeente Den Haag? Dan ben je als vrijwilliger ook verzekerd via de Haagse Polis.

Trainingen en bijeenkomsten

Het trainen en ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van vrijwilligers vinden we erg belangrijk. Wanneer je als vrijwilliger start, wordt je aangemeld voor de introductiebijeenkomst. Je krijgt dan uitleg over de stichting en de problematiek waar onze cliënten mee te maken hebben. Ook kan je deelnemen aan relevante trainingen en informatiemiddagen die voor medewerkers georganiseerd worden.

Tevens kun je kosteloos meedoen met diverse trainingen bij verschillende organisaties binnen Den Haag omdat Anton Constandse is aangesloten bij de Den Haag Doet Vrijwilligersacademie van PEP Den Haag.

Hennie
vrijwilliger

"Koken en gezonde voeding zijn mijn hobby’s."

Mijn verhaal
Mahinder
vrijwilliger

"Ik probeer iedereen mee te geven wat van je leven te maken."

Mijn verhaal