arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink linkedin twitter
Acht nieuwe Howie the Harp studenten starten in september!

3 juli 2023

Na de verschillende informatiebijeenkomsten en selectierondes die Anton Constandse en Fonteynenburg samen hebben georganiseerd, hebben we acht studenten geselecteerd, die daadwerkelijk de studie gaan starten in september, een deel bij Howie Amsterdam en een deel bij Howie Rotterdam.

Ervaringen delen

De studenten zullen ons vanaf september op de hoogte houden van hun reis naar een officiële titel als ervaringsdeskundige. Hoe ervaren ze de studiedruk, wat komt er op hun pad, en welke mogelijke belemmeringen ervaren ze op weg naar hun diploma?

Nog geen regionale opleiding

De regionale opleiding Howie the Harp Haaglanden is voor nu nog een te hoge ambitie. Toch blijven we ervaringsdeskundigheid een zeer warm hart toedragen. Daarom hebben we het voornemen om in februari weer nieuwe informatiebijeenkomsten en selectierondes te organiseren om mensen in de regio Haaglanden de mogelijkheid te bieden om makkelijker informatie te krijgen en een mogelijke studieplek. Ook bieden we een aantal stageplekken om de studenten te laten ‘meedraaien’ in ons werk.

We wensen de nieuwe lichting Howie studenten natuurlijk heel veel succes!

25 april 2023

Verbreden ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid verrijkt je wereld!”

Fonteynenburg en Stichting Anton Constandse willen ervaringsdeskundigheid verbreden in de regio Haaglanden. Zo organiseerden ze op 24 april een eerste kleine bijeenkomst voor een aantal netwerkpartners in Brouwerij de Prael om het gesprek over de inzet van ervaringsdeskundigheid in onze regio op te starten. Een selecte groep aanwezigen beet de spits af om samen de mogelijkheden én de moeilijkheden van de opleiding te verkennen. Samen kom je tot mooie ideeën. Een mooi begin dat smaakt naar meer. Zo willen we de komende tijd op alle niveaus in gesprek met onze netwerkpartners om iedereen bekend te maken met de mogelijkheden van ervaringsdeskundigen. Want ervaringsdeskundigheid verrijkt je wereld!

Fonteyenburg en Anton Constandse hebben samen het initiatief genomen om ervaringsdeskundigheid in de regio Den Haag een impuls te geven. Eerder door het initiatief om lokaal al in 2023 de opleiding Howie the Harp op te zetten. De ambitie van een lokale opleiding bleek op korte termijn iets te hoog gegrepen.
We gaan nu de huidige Haagse deelnemers faciliteren om bij andere vestigingen in Amsterdam, Tilburg en Rotterdam de opleiding te volgen. Dat doen we door te ondersteunen bij de administratie rond de inschrijving, de logistiek en benodigde stageplaatsen. Ondertussen kijken we op welke termijn een Haagse Howie opleiding wel realiseerbaar is.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Howie the Harp en ervaringsdeskundigheid? Neem gerust contact op met Eveline Fortanier via 06 122 709 25 of via e.fortanier@stichtingantonconstandse.nl