arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink kartel magic_circles linkedin twitter
Verhaal | 6/7/2017

Vera – opleiding spo

“Of ik een post-hbo-opleiding tot sociaal psychiatrisch ondersteuner wilde volgen? In eerste instantie had ik er een hard hoofd in, weer plaats nemen in de schoolbanken, terwijl ik net vier jaar sph achter de rug had. Vroeg op staan en dan met de trein naar de Hogeschool Leiden terwijl ik wist dat er op mijn locatie ook gewoon werk op me lag te wachten. Lessen volgen over thema’s die niet allemaal nieuw voor me waren zo vlak na de vorige studie. En ook nog eens in groepjes samenwerken, wat ik niet tot een van mijn sterkste punten reken…
Als ik er nu op terug kijk was het ook zeker niet altijd makkelijk, schipperen tussen de dagelijkse werkzaamheden, mijn privéleven en een intensief opleidingsprogramma. En toch is dat niet het beeld dat nu, een jaar na mijn afstuderen, op mijn netvlies staat als ik terugdenk aan de opleiding spo. Juist de samenhang tussen al die verschillende (bekende en minder bekende) theorieën op het gebied van herstel, plus de diversiteit aan interessante gastcolleges heeft mij geleerd om op een andere manier te kijken naar het ondersteunen van cliënten.
Voor mij was het onderdeel ‘Herstelverhaal’ een van de mooiste dingen van de opleiding. Door het levensverhaal van een cliënt te schrijven, werd ik gedwongen in zijn huid te kruipen en het leven door zijn ogen te zien. Ik leerde om zonder – of in ieder geval met zo min mogelijk – oordelen naar iemand te kijken. Ik leerde stil te zijn en te luisteren en hierdoor ben ik een betere herstelondersteuner geworden.
Nog steeds gebruik ik de technieken en de houding die ik leerde tijdens de lessen in mijn werk als spo’er. Ik merk dat wanneer ik echt stilsta en luister naar de cliënt, ik uit mijn klassieke ‘hulpverlenersrol’ kan stappen. Daarmee nodig ik de cliënt om ook uit zijn soms vast rolpatroon te stappen en wordt het contact gelijkwaardig. En dan zijn we echt samen bezig met herstel!”