arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink kartel magic_circles linkedin twitter
Verhaal | 20/3/2017

Kevin – herstelondersteuner GGZ Senior

“Werken met mensen met dubbele problematiek, een psychische aandoening en verslaving, is ongelooflijk boeiend. Het gaat om mensen met complexe problemen die veel hebben meegemaakt in hun leven. Vaak hebben ze op straat geleefd, soms hebben ze vastgezeten. Ze hebben een stigma waar ze maar moeilijk van afkomen. Maar ook zij zijn gewoon mensen die ons respect verdienen. Dat is voor mij een belangrijke drijfveer in mijn werk. De werkzaamheden op de beschermende woonvorm Trekschuit blijven heel divers, iedere dag is weer anders. Dat maakt dit werk juist zo aantrekkelijk. Eigen regie van de cliënten vinden we belangrijk, maar je moet hier je verwachtingen ook een beetje kunnen temperen. We werken met fors beschadigde mensen die vaak nog een lange weg van vallen en opstaan te gaan hebben. Dan is het ook de kunst mee te bewegen met de waan van de dag. Voor de een betekent herstel weer zelfstandig kunnen wonen, voor de ander kan wat meer structuur in het dagelijks leven al een grote stap zijn.”