arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink linkedin twitter

Privacy

De persoonsgegevens van de bezoekers van de website behandelt Anton Constandse met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en overige privacywetgeving.
In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen, en hoe wij hiermee de gebruikservaring verbeteren. Wij raden je aan deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 28 mei 2018.

Cookies

Via deze website worden cookies geplaatst. Hieronder leggen wij uit wat cookies zijn, wat ze doen, welke cookies op de website worden gebruikt en waarom. Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden je daarom aan dit privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen.

Wat doen cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op je computer of ander elektronische apparaat plaatst. Doordat een cookie op je apparaat wordt geplaatst, kan de webpaginaserver je apparaat herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden.
Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op je apparaat worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door je browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan de website kunnen worden uitgelezen.

Cookies op deze website

Via deze website worden analytische cookies geplaatst. Analytische cookies leggen vast hoe je als bezoeker van onze website gebruik maakt. Met deze informatie kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd en kunnen wij statistieken genereren. Op deze wijze kunnen wij de bezoekers van onze website beter begrijpen en met die kennis ons aanbod op de website verbeteren.

YouTube

Wij tonen incidenteel YouTube-video’s op onze website. Wanneer u deze video’s afspeelt, komt u op de website van YouTube. Daar geldt het privacy- en cookiebeleid van Google. Kijk hiervoor op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Google Analytics

De code van deze software slaat cookies op om gegevens te verzamelen die de makers van de website inzicht geven in onder meer het verkeer naar en op de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te kunnen verbeteren.

Weigeren en verwijderen van cookies

Wil je geen cookies via deze website (meer) ontvangen, dan moet je per apparaat jouw browser-instellingen aanpassen. Via de instellingen van jouw internetbrowser kun je cookies weigeren en eventueel al geplaatste cookies verwijderen. Raadpleeg daarom de help-functie van jouw internetbrowser om jouw cookie-instellingen desgewenst aan te passen.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
  • een actueel overzicht hebben in de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden binnen de organisatie;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • ons houden aan de wettelijke termijnen voor het opslaan van persoonsgegevens;
  • een functionaris gegevensbescherming hebben aangesteld, die namens de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op een correcte uitvoering van de privacywetgeving;
  • eventuele inbreuken in de beveiliging van persoonsgegevens onderzoeken en indien noodzakelijk melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • het recht respecteren om op jouw aanvraag persoonsgegevens ter inzage te bieden, te corrigeren, te verwijderen, de verwerking ervan te beperken en over te dragen aan een andere partij.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit. Om verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken, kunnen de gegevens die je aan ons verstrekt wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren en zich te houden aan de vastgestelde doeleinden voor verwerking.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en jouw gegevens niet onderschept kunnen worden. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Anton Constandse is voortdurend bezig om de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website te waarborgen. Echter, aan de informatie op de website kunnen bezoekers van de website geen rechten ontlenen.

Vragen

Heb je vragen naar aanleiding van deze privacy- en cookieverklaring? Neem contact op met de functionaris gegevensbescherming van Anton Constandse. Dit kan per e-mail: privacy@stichtingantonconstandse.nl of telefonisch: 070 321 02 14.