arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink linkedin twitter

Bestuurder

De heer Edwin ten Holte

Raad van toezicht

Voorzitter

Mevrouw G.M.W. Harteveld

Leden raad van toezicht

De heer R. van Dijk RA
De heer J.O.P. Schackman MPM
De heer mr. H.J.H. Vullinghs MBA RAB

De statuten van Stichting Anton Constandse, het reglement raad van toezicht, het bestuursreglement, de toezichtvisie en de declaratie- en faciliteitenregeling bestuur zijn op te vragen via het bestuurssecretariaat, bereikbaar via info@stichtingantonconstandse.nl.