arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink kartel magic_circles linkedin twitter

Herstelondersteuning

De professionals van de Stichting Anton Constandse bieden herstelondersteuning. Herstelondersteuning is gericht op het vergroten van de eigen regie van de cliënt. De cliënt bepaalt plaats, tijd, inhoud en aard van de ondersteuning. Als hij deze zelfbepaling (nog) niet aankan, wordt alles in het werk gesteld om hem in de positie te brengen dat dit wel lukt. Zo wordt hij gestimuleerd en geholpen om ondanks zijn psychische aandoening opnieuw inhoud te geven aan zijn leven en zijn sociale rollen.

Hanteren van herstelondersteuning

De inhoud van herstelondersteuning is het geheel aan ondersteuningshandelingen en houding die een professional inzet ten behoeve van het herstel van de cliënt. De herstelondersteuning die de medewerkers bieden is voor de cliënt zichtbaar en beschikbaar.

Professionaliseren

Een wijziging van de positie en de verantwoordelijkheden van mensen bij hun eigen herstel, heeft tot gevolg dat ook de positie van de ondersteuners van het herstelproces verandert. Dit vereiste een professionalisering van het beroep.