arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink linkedin twitter
Hoe gaan we met elkaar om?

Om jou zo goed mogelijk te ondersteunen, is het belangrijk dat we weten wat we van elkaar mogen en kunnen verwachten. Daarom spreken we af hoe we met elkaar omgaan.
Dit doe je met je herstelondersteuner en, als je op een locatie van Anton Constandse woont, ook samen met de andere cliënten. Zo zorgen we er samen voor dat er een veilige en fijne omgeving is.

Meedenken en beslissen

Bij Anton Constandse beslist je altijd mee over je eigen ondersteuningsplan. Over meerdere zaken mag je meepraten, meedenken en meebeslissen. Je hebt medezeggenschap via:

 • het huiskameroverleg als je op een locatie van Anton Constandse woont;
 • de cliëntencommissie binnen je werkeenheid;
 • de cliëntenraad, voor de gehele organisatie;
 • de cliëntervaringsmeting waarin we evalueren wat cliënten van de ondersteuning vinden.

Ondersteuningsplan
Binnen de mogelijkheden die er zijn, mag je bij Anton Constandse meebeslissen wie jouw herstelondersteuner wordt. Deze ondersteuner maakt samen met jou een ondersteuningsplan. Hierin lees je welke afspraken jullie samen hebben gemaakt, welke doelen je wil behalen en wat je hierbij van je herstelondersteuner nodig hebt. Samen spreken jullie af hoe vaak jullie contact hebben hierover.

Cliëntencommissie

Anton Constandse werkt met werkeenheden, waaronder meerdere locaties, cliënten en teams vallen. Iedere werkeenheid heeft een cliëntencommissie.
Hierin praat je als cliënt mee over wonen, leven en de herstelondersteuning.
De commissie bestaat uit cliënten die (bij voorkeur) worden gekozen door andere cliënten van Anton Constandse. De commissie komt regelmatig bijeen en bespreekt formele zaken, zoals personeel en ondersteuning, en de uitgaven per werkeenheid. Andere cliënten van de werkeenheid mogen hierbij aanwezig zijn.
De ondersteuner cliëntencommissie zorgt voor de benodigde middelen en is bij de vergaderingen aanwezig om bijvoorbeeld de voorzitter bij te staan.
In de ‘Medezeggenschapsregeling cliëntencommissie’ staan de taken en rechten van de commissie. De regeling kun je opvragen bij je herstelondersteuner. Als er geen cliëntencommissie is binnen jouw werkeenheid, neemt de cliëntenraad deze taken over.

Cliëntenraad

De betrokkenheid van de cliëntenraad gaat verder dan de cliëntencommissie. De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten en praat met de bestuurder over zaken binnen de organisatie die met alle cliënten te maken hebben.
De cliëntenraad heeft een voorzitter die samen met vijf leden (cliënten) het dagelijks bestuur vormt. De raad komt regelmatig bijeen en vergadert minimaal vier keer per jaar met de bestuurder. De cliëntenraad krijgt een budget en andere middelen om het werk te kunnen doen en wordt geholpen door een ondersteuner.
De raad geeft advies aan de bestuurder.

In de ‘Medezeggenschapsregeling cliëntenraad’ staan alle taken en rechten van de cliëntenraad.
De cliëntenraad is te bereiken via clientenraad@stichtingantonconstandse.nl of 06 533 526 29.

Cliëntenraad jaarverslag 2022

Als je niet tevreden bent

Het kan natuurlijk gebeuren dat je ergens ontevreden over bent, bijvoorbeeld als:

 • je vindt dat jouw herstelondersteuner niet juist heeft gehandeld;
 • je problemen met medecliënten hebt en vindt dat die niet goed worden opgelost;
 • je vindt dat je privacy niet wordt gerespecteerd.

Een klacht indienen
Bij een klacht raden we je aan om deze te bespreken met je herstelondersteuner.
Dat is vaak de kortste en beste manier om je ontevredenheid te bespreken en op te lossen. Komen jullie er niet uit of wil je je klacht met iemand anders bij Anton Constandse bespreken? Dan kun je in gesprek gaan met een andere herstelondersteuner. Als je je klacht of onvrede niet wil bespreken met een herstelondersteuner, kun je terecht bij een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon.
Deze biedt ook hulp als het gesprek met je herstelondersteuner niet het gewenste resultaat heeft. Gesprekken met de cliëntvertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk en deze persoon werkt vanuit de belangen van de cliënt. De vertrouwenspersoon bespreekt mogelijke vervolgstappen. Je beslist zelf welke stappen je wil nemen. De vertrouwenspersoon probeert een oplossing te vinden waarover je tevreden bent en zet zich in om jouw relatie met de herstelondersteuner te verbeteren.

Wanneer je de onvrede liever meteen door een externe partij wil laten behandelen, kun je een klacht indienen bij de externe klachtencommissie, klachtencommissiesac@stichtingantonconstandse.nl. De cliëntvertrouwenspersoon kan hierbij ondersteunen.
De klachtencommissie bekijkt of je klacht terecht is en wat eraan kan worden gedaan. Deze doet aanbevelingen waarmee Anton Constandse aan de slag gaat. Meer informatie over de klachtenregeling vind je in het klachtenreglement. Dit kun je ook opvragen bij je herstelondersteuner.

Je kunt contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon via cvp@stichtingantonconstandse.nl of telefoonnummer 06 104 868 79.

Naastenvertrouwenspersoon

Ben je een naastbetrokkene (familielid, vriend of vriendin) van een cliënt van Anton Constandse en heb je vragen of maak je je zorgen?  En vind je het lastig om hierover met de herstelondersteuner te praten? Neem dan gerust contact op met Conny Pouw, de naastenvertrouwenspersoon van Anton Constandse. Zij is verbonden aan Zorgbelang.

 Je kunt altijd een beroep doen op de naastenvertrouwenspersoon. Dit is gratis. En er is geen toestemming nodig van de cliënt, of van de herstelondersteuners van Anton Constandse.  

Dit doet de naastenvertrouwenspersoon 

De naastenvertrouwenspersoon:  

 • geeft algemene informatie over psychische aandoeningen en onze ondersteuning; 
 • vertelt graag hoe de rol van naastbetrokkenen eruit kan zien in het herstel van de cliënt; 
 • ondersteunt in het contact tussen cliënt, naastbetrokkenen en herstelondersteuner; 
 • kan helpen bij een klachtenprocedure; 
 • ondersteunt naastbetrokkenen wanneer er verplichte zorg nodig is. 

 Privacy  

De naastenvertrouwenspersoon gaat heel precies om met alle persoonlijke gegevens. Ook heeft de naastenvertrouwenspersoon de plicht om alle informatie geheim te houden. De hulpvraag van de naaste komt in een map, ook wel ‘dossier’, te staan. Persoonlijke gegevens die nodig zijn rondom de hulpvraag komen hierin. Alleen de naaste(n) en de naastenvertrouwenspersoon kunnen het dossier bekijken.  

Contact  

Naastenvertrouwenspersoon
Conny Pouw 
Telefoon: 06 306 351 16
E-mail: connypouw@adviespuntzorgbelang.nl 

Conny Pouw

Meer info 
Conny Pouw is aangesloten bij Adviespunt Zorgbelang. Dit is een initiatief van Zorgbelangorganisaties. Zorgbelang komt op voor de belangen van cliënten.  

Naar de website van Zorgbelang »