arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink kartel magic_circles linkedin twitter

Professionals

Een van de manieren waarop wij werken aan de kwaliteit van onze ondersteuning is door in te zetten op professionaliteit en zelfstandige beroepsuitoefening. Potentiële medewerkers worden zorgvuldig geselecteerd en er is een uitgebreid opleidingsprogramma voor nieuwe en huidige medewerkers.

Herstelondersteunende organisatie

In de gehele organisatie staat herstelondersteuning centraal.
Vanuit 34 zelfstandig opererende werkeenheden wordt de ondersteuning aan cliënten vormgegeven. De werkeenheden worden hierbij vraaggericht gefaciliteerd vanuit het hoofdkantoor van de organisatie. De speciaal opgeleide professionals bepalen zelf de inhoud van hun werkzaamheden. Op deze wijze kunnen zij de cliënten een passende omgeving en op maat gesneden ondersteuning bieden die het persoonlijke herstelproces bevordert.

Kwaliteitsbeleid

Anton Constandse voert een kwaliteitsbeleid waarbij de cliënt en zijn behoeften centraal staan. De organisatie wordt periodiek op dit beleid beoordeeld en is in het bezit van het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).
Dat keurmerk staat voor: duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft

  • De zaken goed op orde
  • Stelt de client centraal
  • Werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening

Meer weten?
Lees het HKZ-certificaat
Lees meer over HKZ certificering op www.hkz.nl