arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink linkedin twitter

Onze professionals

De professionals van Anton Constandse weten als geen ander hoe ze cliënten kunnen ondersteunen om de dagelijkse gang van zaken op te pakken. Ze helpen je om grip te krijgen op je leven en je ritme (terug) te vinden. Jij hebt de regie in je herstel. Samen gaan we in gesprek om te achterhalen wat je wil bereiken en wat je wensen en ambities zijn. Zo nodig worden andere partijen ingeschakeld. Onze professionals werken samen met je familie, je huisarts, behandelaren of verpleegkundigen van de GGZ, de thuiszorg, de gemeente, welzijnsorganisaties, en leraren en docenten.

Kwaliteit

Anton Constandse voert een kwaliteitsbeleid waarbij de cliënt en zijn behoeften centraal staan. De organisatie wordt periodiek op dit beleid beoordeeld en is in het bezit van het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).
Dat keurmerk staat voor: duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft

  • De zaken goed op orde
  • Stelt de client centraal
  • Werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening

Meer weten?
Lees het HKZ-certificaat
Lees meer over HKZ certificering op www.hkz.nl

 

Over Anton Constandse, de man

Journalist en publicist/filosoof Anton Constandse (1899 – 1985) was een prominent vrijdenker en een radicaal humanist. In de Tweede Wereldoorlog werd hij gevangengezet door de Duitse bezetter en in 1945 weer vrijgelaten. Tot aan zijn pensioen in 1964 was hij hoofdredacteur buitenland van het Algemeen Handelsblad. Nog lang daarna bleef hij een geliefd spreker en een onvermoeibaar strijder voor de menselijke waardigheid.
Anton Constandse leidde een leven tegen de stroom in, altijd oprecht en waarheidlievend. Hij was erg op zijn privacy gesteld maar had een warme belangstelling voor mensen, voelde zich voor niemand te goed en nam iedereen voor vol aan. Hij karakteriseerde zichzelf als ”een ambachtsman wiens werktuig het woord is. Soms opstandig, vaak in vrijheid analyserend en gewoonlijk afkerig van dienstbaarheid”.