arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink kartel magic_circles linkedin twitter

De woningen

De locatie is bedoeld voor jongeren die nog niet alle woonvaardigheden hebben om zelfstandig(er) te gaan wonen. In totaal wonen hier tien jongeren die individueel en met elkaar werken aan hun persoonlijke doelen.

De ondersteuning

Als je bij de Van Alkemadelaan komt te wonen, volg je geen behandeling meer bij De Jutters. Jouw verblijf hier gebruik je om je persoonlijke doelen te bereiken.

Wij richten ons samen met jou vooral op wat jij graag wilt leren.

Algemene informatie

De woningen bevinden zich:
Van Alkemadelaan 13-15, Den Haag, T 070 324 59 81 – 10 cliënten

Bel voor meer informatie:
Servicebureau cliëntsupportzaken, telefoon 070 308 20 90.