arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink kartel magic_circles linkedin twitter

De woning

Binnen Pluut wonen tien cliënten. U heeft een eigen kamer en houdt die zelf schoon. De rest van de faciliteiten wordt gedeeld, U kunt hierbij denken aan de badkamer en toilet. De huiskamer is een gemeenschappelijke ruimte waar de maaltijden worden genuttigd en koffie wordt gedronken. Alle cliënten helpen bij het schoonhouden van deze ruimte.

Op Pluut leven cliënten dicht op elkaar, hierdoor is er een sterke saamhorigheid. Cliënten spreken elkaar aan op zaken die niet volgens de afspraken gaan. Op Pluut worden er ook verschillende activiteiten ondernomen. Deze kunnen individueel maar ook groepsgericht zijn, de activiteiten hebben geen verplicht karakter.

De ondersteuning

Samen met u wordt er een ondersteuningsplan opgesteld. Hierin staan doelen die u wilt behalen en zaken die u wilt regelen. Ook wordt afgesproken waar u ondersteuning bij krijgt. Eigen regie en het verkrijgen van autonomie staan hierin centraal. Uw wensen en mogelijkheden staan voorop tijdens uw verblijf. Wij zijn er om u te ondersteunen bij het werken aan de door u gestelde doelen.

Algemene informatie

Op Pluut is plaats voor 10 cliënten.

Bel voor meer informatie:
Servicebureau cliëntsupportzaken, telefoon 070 308 20 90.