Kerngroep overhandigt pamflet aan directeur Stichting Kompassie

7 juni 2017

Op de landelijke ontmoetingsdag voor cliëntenraden van RIBW’s in maart 2017 is hard gewerkt aan het opstellen van aanbevelingen vanuit cliëntperspectief op het actieplan ‘weer thuis’. Van deze aanbevelingen is een mooi pamflet gemaakt en op 24 mei overhandigde de kerngroep het eerste exemplaar aan Jacqueline van den Bos, directeur van de Stichting Kompassie. Alle RIBW’s, raden van bestuur, cliëntenraden, de gemeente, LPGGz, Aedes, GGZ-Nederland, MIND en woningcorporaties krijgen de aanbevelingen toegestuurd.

Het Pamflet is hier te downloaden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de ondersteuner van de cliëntenraad, Annemieke Claproth.