Werving drie nieuwe leden voor de onafhankelijke klachtencommissie

11 september 2017

Iedereen wil meedoen; mensen met een ernstige psychische aandoening net zo goed als ieder ander. En iedereen kán meedoen. RIBW’s helpen mensen weer te laten ervaren wat ‘meedoen’ voor hen betekent. Daarvoor hebben zij soms extra steun nodig. Die steun bieden wij in de vorm van begeleiding en activering, waar nodig in combinatie met huisvesting. Kwaliteitsverbetering van de zorg uitgaande van de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt, is een van de centrale doelstellingen van de RIBW’s.

Wegens het aflopen van zittingstermijnen van drie huidige commissieleden is de onafhankelijke klachtencommissie voor cliënten van de RIBW’s Stichting Anton Constandse, RIBW Kennemerland/ Amstelland en de Meerlanden en RIBW Zaanstreek/Waterland en West-Friesland op zoek naar drie nieuwe leden voor de klachtencommissie.

Functies
– een jurist, met affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg, die tevens de rol zal vervullen van waarnemend voorzitter van de commissie alsmede
– personen met directe ervaring in de geestelijke gezondheidszorg (zoals een SPV, psycholoog of jurist met affiniteit met de doelgroep c.q. ervaring met begeleiding van mensen met psychiatrische problematiek) of beleidservaring op het gebied van Zorg & Welzijn (Wmo)

Voor deze functies is vereist dat u:
– een analytisch denkvermogen heeft
– in staat bent om belangen tegen elkaar af te wegen en de vaardigheid heeft om samen met de commissie tot een onafhankelijk en afgewogen oordeel te komen
– over goede communicatieve en sociale vaardigheden beschikt
– affiniteit heeft met de geestelijke gezondheidszorg en kwaliteit van de zorg
– bereidheid heeft zich voor minimaal vier jaar te verbinden aan de klachtencommissie
– kan werken met Word en Outlook

Over de klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat uit minimaal vijf leden. Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, en zoals vastgelegd in de klachtenregeling, behandelt de klachtencommissie op onpartijdige wijze klachten van cliënten die zorg ontvangen van de drie RIBW’s. In het verlengde daarvan geeft de commissie aanbevelingen aan de Raad van Bestuur op het gebied van zorgverlening. De leden van de klachtencommissie ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden. Er is geen sprake van een dienstverband.

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van RIBW K/AM: (023) 5178700. De voorzitter van de klachtencommissie, mevrouw Anneke Quispel, zal vervolgens contact met u opnemen voor het beantwoorden van uw vragen. Uw schriftelijke sollicitatie, inclusief motivatie en curriculum vitae, ontvangen wij graag vóór 24 september a.s. via het sollicitatieformulier op de website www.werkenbijribw-kam.nl. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 18 oktober, tussen 11.00 en 16.00 uur.
Medewerkers, cliënten en leden van de raden van toezicht van de drie RIBW’s of samenwerkingspartners kunnen geen deel uitmaken van de onafhankelijke klachtencommissie. Meer informatie over de organisaties kunt u vinden op de websites: www.ribw-kam.nl, http://www.ribwzwwf.nl en op onze website.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.