Ambulante begeleiding

De Stichting Anton Constandse biedt in de regio Den Haag ambulante begeleiding aan mensen met een (ernstige) psychische aandoening die zelfstandig wonen. Het gaat hierbij om mensen die zelfstandig wonen of sinds lange tijd weer zelfstandig gaan wonen, maar door hun psychische problemen is het noodzakelijk dat ze (eventueel tijdelijk) begeleiding krijgen bij het op orde houden van hun zaken.

Het doel van deze vorm van begeleiding is dat de cliënt zelfstandig kan blijven wonen en zijn zaken op orde zijn. Samen met zijn begeleider bespreekt de cliënt welke begeleiding hij nodig heeft om zijn gestelde doelen te behalen. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken en advies over persoonlijke verzorging, het huishouden, passende dagbesteding en financiën. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen financiën, bijvoorbeeld woonlasten en woningonderhoud. Op deze manier houdt hij de regie over zijn eigen leven en werkt hij op zijn eigen manier aan zijn herstel.

Aanmelden

Wilt u zichzelf of iemand anders aanmelden voor ambulante begeleiding? Ga dan naar Aanmelden.