arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink linkedin twitter
Activiteit | 20/9/2018

Stemmen horen

Wat is het Steunpunt Stemmen Horen?

Het Steunpunt biedt informatie en ondersteuning op het gebied van stemmen horen.
Dit gebeurt op basis van ervaringsdeskundigheid en (nieuwe) wetenschappelijke inzichten.

Voor wie is het Steunpunt Stemmen Horen?

Het Steunpunt is er voor alle bewoners, cliënten en ondersteuners van Stichting Anton Constandse. Ook naasten van bewoners en cliënten, zoals familie en vrienden zijn van harte welkom!
Ook cliënten van ketenpartners, buurtbewoners en overige geïnteresseerden zijn welkom.

Doelstelling Steunpunt

Veel mensen denken bij stemmen horen aan schizofrenie en psychose. Toch hoort zo’n 10% van de geestelijke gezonde mensen wel eens een stem. Stemmen horen is dus niet per definitie een symptoom van schizofrenie, maar een bijzondere ervaring waar je mee om kunt leren gaan. Voor mensen die last hebben van stemmen, is het leren omgaan met stemmen een belangrijke stap in hun herstel. Het Steunpunt Stemmen Horen Haaglanden heeft zich als doel gesteld bewoners, cliënten, ondersteuners en naasten te informeren over en te ondersteunen bij het (leren omgaan met) horen van stemmen.

Wat biedt het Steunpunt Stemmen Horen?

Het Steunpunt Stemmen Horen biedt een open spreekuur, infotheek, workshops, cursussen en stemmengroepen.

Open spreekuur

Wil je meer weten over o.a. stemmen horen, dan ben je elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur welkom bij De Regisseur, Jacob Pronkstraat 6.

Gesprek op afspraak

Ook is het mogelijk om op een ander tijdstip een persoonlijk gesprek met Yvonne aan te vragen, dan kun je hiervoor een afspraak maken, doormiddel van een mail naar: y.doornbos@stichtingantonconstandse.nl of een telefoontje naar: 06 248 826 83