arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink kartel magic_circles linkedin twitter
Activiteit | 4/4/2018

De Regisseur

 1. Legt de focus op kracht, talent, dromen en mogelijkheden.
 2. Is opgezet vanuit co-creatie: alles in samenspraak en samenwerking met cliënten.
 3. Is hoopvol, optimistisch en integer.
 4. Is er voor en door cliënten.
 5. Vervult ook een buurtfunctie.
 6. Werkt met ambassadeurs en gastheren/vrouwen.
 7. Geeft voorlichting op locatie, onderwijs, instellingen.
 8. Is een ontmoetingsplek met een laagdrempelige inloop.
 9. Geeft verschillende cursussen en themamiddagen.
 10. Drie keer per jaar wordt cliëntenmagazine Paraplu hier vormgegeven.
 11. Is geopend van maandag tot vrijdag van 9.00 – 16.00 uur.
 12. Bevindt zich op de Jacob Pronkstraat 6, te Scheveningen, telefoonnummer: 070 358 75 43