arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink kartel magic_circles linkedin twitter
Activiteit | 8/3/2017

Zeester en Serre

Voor onze activiteiten zie ons kwartaaloverzicht Zeester  en kwartaaloverzicht Serre.

Een passende invulling van de dag zorgt voor regelmaat, persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten. Vrijwilligerswerk, sport en hobby’s geven mensen de kans weer betekenis aan hun leven, gezonder te worden en te genieten van de nieuwe talenten die ze ontdekken.

Stichting Anton Constandse vindt activering daarom belangrijk en biedt een gevarieerd programma. De activiteiten worden ondersteund door medewerkers activiteiten. De activiteiten en locaties zijn ook toegankelijk voor mensen die niet bij de stichting wonen of door de stichting begeleid worden. Wij vragen wel een toewijzing dagbesteding vanuit een MWA (maatwerkvoorziening arrangement). Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw behandelaar, SPV’er (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) of bij het WMO-loket (wet maatschappelijke ondersteuning) in uw gemeente.