arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink linkedin twitter
Activiteit | 8/3/2017

Aan het werk?

Je denkt erover na om een opleiding te gaan volgen of om te gaan werken maar je weet niet hoe je dat moet aanpakken.
Vertel je ondersteuner van je plannen.

Verkennen

Maak kennis met de trajectondersteuner die samen met jou de mogelijkheden gaat verkennen op het gebied van opleiding of werk.Je maakt een profiel dat bij jou past.

Kiezen

Je wordt zodanig ondersteund dat je zo snel mogelijk een keuze kunt maken wat je gaat doen. Een opleiding, betaald werk, werken met STIP (door de werkgever gecreëerde werkplekken met een tijdelijke aanstelling), beschut werken of onbetaald werk met perspectief.

Verkrijgen

Je bedenkt wat er moet gebeuren voor je een opleiding kunt gaan volgen of kunt gaan werken.
Bij het volgen van een opleiding bijvoorbeeld uitzoeken of er aanpassingen mogelijk zijn (langer over studie doen, langer over examen doen).
Bij werken bijvoorbeeld solliciteren of het zoeken naar werkplekken.
Indien nodig krijg je ondersteuning bij alle regelzaken zoals bijvoorbeeld aanpassingen in je uitkering.

Behouden

Er worden afspraken gemaakt met jou en de opleiding of werkgever.
Soms is het nodig dat je vaardigheden leert om je opleiding of werk vol te houden.
Het bieden van ondersteuning op de opleidings- of werkplek kan noodzakelijk zijn.
Er wordt steeds gekeken naar wat je zelf kunt en naar waar je eventueel ondersteuning bij nodig hebt.

Heb je nog vragen? Bel of e-mail gerust. Maak een afspraak dan houden we rekening met je komst. De trajectondersteuners zijn bereikbaar op onderstaand adres:

Stichting Anton Constandse
De Werf 15 II
2544 EH Den Haag

Sheila Nihof, 06 53 70 55 11  s.nihof@stichtingantonconstandse.nl

Bea Ozor, 06 57 78 45 08   b.ozor@stichtingantonconstandse.nl