Zorg binnen een justitieel kader

Beschermd wonen of begeleiding thuis voor mensen met een justitiële maatregel is mogelijk binnen de Stichting Anton Constandse. Wanneer u samen met uw verwijzende hulpverlener besluit dat beschermd of begeleiding thuis nodig is, kunt u zich via het informatiesysteem Ifzo van de Dienst Justitiële Inrichtingen aanmelden voor een plaats bij de Stichting Anton Constandse.

Kennismaking

Als we de aanmelding hebben ontvangen, zetten we alle gegevens op een rij en nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek.

Plaatsingsadvies

Met de gegevens uit het plaatsingsbesluit en het gesprek wordt vervolgens een plaatsingsadvies gegeven. Het kan zijn dat nadere afstemming nodig is, omdat het zorgaanbod van de Stichting Anton Constandse niet helemaal passend is voor uw vraag. Dan wordt nader bekeken op welke voorwaarden plaatsing gerealiseerd kan worden.

Wachtlijst

Als plaatsing volgens het advies mogelijk is, maar als er (nog) geen plek is in een van de woonfaciliteiten, dan komt u op de wachtlijst te staan. We bekijken dan of er alvast een vorm van begeleiding gegeven kan worden.

Kosten

Voor beschermd wonen geldt een eigen bijdrage, afhankelijk van de hoogte van het inkomen. U kunt ons op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bellen voor meer informatie via 070-308 2090.