Zorg aan jeugd

Wanneer een jongere samen met zijn ouder/wettelijke vertegenwoordiger en/of verwijzende hulpverlener besluit dat beschermd wonen of begeleiding thuis nodig is, kan hij zich aanmelden voor een plaats bij de Stichting Anton Constandse.

Voor een plaatsing van een jongere onder de 18 jaar is een verleningsbesluit nodig. Wij verwijzen u hiervoor naar het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) in de gemeente Den Haag (of in de regiogemeente). Het CJG in Den Haag kunt u bereiken door te bellen naar het telefoonnummer 0800 – 285 4070. Een gezinscoach neemt dan contact met u op om de aanvraag af te handelen.

Aanmelding

Met dit formulier kan de jongere bij ons worden aangemeld en volgt een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.

Plaatsingsadvies

Met de gegevens uit het verleningsbesluit en het gesprek wordt vervolgens een plaatsingsadvies gegeven. Het kan zijn dat nadere afstemming nodig is, omdat het zorgaanbod van de Stichting Anton Constandse niet helemaal passend is voor de vraag van de toekomstige bewoner. Dan wordt nader bekeken op welke voorwaarden plaatsing gerealiseerd kan worden.

Wachtlijst

Als er (nog) geen plek is in een van de woonvoorzieningen, komt de toekomstige bewoner op de wachtlijst. We bekijken dan of er ter overbrugging alvast een vorm van begeleiding kan worden aangeboden.

Kosten

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor ambulante begeleiding en beschermd wonen voor jeugd (Jeugdwet). Hiervoor wordt geen een eigen bijdrage berekend.

Voor de aanmelding van een jongere van 18 jaar of ouder geldt de reguliere aanmeldingsroute voor beschermd wonen. Klik hier voor meer informatie.

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u een casus bespreken? Neem gerust telefonisch contact op via 070-308 2090. Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur is er altijd een medewerker beschikbaar om vragen te beantwoorden.