Betalingen en vergoedingen bij beschermd wonen voor meerderjarigen

Indien u gebruik maakt van beschermd wonen betaalt u hiervoor een eigen bijdrage.
Heeft u een CIZ indicatie of Wmo beschikking dan wordt de eigen bijdrage door het CAK opgelegd. Dit heet de “eigen bijdrage zorg met verblijf”. U kunt dit zelf eventueel uitrekenen via: www.hetcak.nl.

Een uitzondering wordt gemaakt indien u een WWB (Wet Werk en Bijstand) uitkering heeft. In dat geval wordt geen eigen bijdrage opgelegd, maar ontvangt u een zak- en kleedgeld uitkering van € 326,57 in plaats van de gebruikelijke uitkering.

Woont u beschermd in het kader van een justitiële maatregel dan wordt een eigen bijdrage opgelegd door de VGZ. Hiervoor is helaas geen proefberekening mogelijk.

Daarnaast houdt u een eigen ziektekostenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Deze premies betaalt u zelf, evenals de eigen bijdrage voor ziektekosten.

Wij verzorgen uw verblijf, inclusief voeding en schoonmaakartikelen. Uw zit/slaapkamer wordt door ons gestoffeerd en ingericht. In overleg kunt u uiteraard uw eigen bed en meubels meenemen.

In de woning is een vaste telefoon voor gezamenlijk gebruik aanwezig waar u gratis gebruik van kunt maken. Dit geldt ook voor de aansluiting voor TV en internet. In de gezamenlijke woonkamer is een TV aanwezig, in veel woningen is ook een computer voor gezamenlijk gebruik aanwezig. In de meeste zit/slaapkamers is een aansluiting voor TV en internet. De snelheid van het gratis internet is mede afhankelijk van het aantal medebewoners dat hier tegelijkertijd gebruik van maakt.

In de woning zijn wasmachines en wasmiddelen aanwezig. U kunt zelf of met hulp van de aanwezige begeleiding uw kleding wassen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Af en toe worden uitstapjes of vakanties georganiseerd. Hiervoor kan een bijdrage in de kosten gevraagd worden. Deelname is uiteraard niet verplicht.