Beschermd wonen

Vanaf 1 januari 2015 zijn organisaties voor beschermd wonen in de regio Den Haag zelf verantwoordelijk voor de toegang van nieuwe bewoners. Dit doen wij in opdracht van de gemeente Den Haag.

Als u een geldige ZZP GGZ-C indicatie heeft

Heeft u een geldige ZZP GGZ-C-indicatie (indicatie vanuit het CIZ voor beschermd wonen) die over enige tijd afloopt, dan kunt u zich melden door middel van dit aanmeldingsformulier (met CIZ-indicatie). U wordt dan uitgenodigd voor een aanmeldgesprek.  

Met de gegevens uit het aanmeldingsformulier en het gesprek wordt vervolgens bekeken welke zorg u nodig heeft en een plaatsingsadvies gegeven. Het kan zijn dat nadere afstemming nodig is, omdat ons zorgaanbod niet helemaal aansluit op uw zorgvraag. We bekijken dan onder welke voorwaarden plaatsing gerealiseerd kan worden.

Als u geen geldige ZZP GGZ-C indicatie heeft

Melding

Heeft u geen geldige ZZP GGZ-C indicatie? Dan kunt u dit aanmeldformulier gebruiken om samen met uw verwijzer/behandelaar in te vullen. Binnen maximaal vier weken nadat de aanmelding is ontvangen, wordt er met u een screeningsgesprek gevoerd. Hierin wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor beschermd wonen.

Screeningsgesprek

Wat moet u meenemen naar het screeningsgesprek voor beschermd wonen?

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Geldig zorgverzekeringsbewijs
  • Als u een wettelijke vertegenwoordiger (curator/bewindvoerder/mentor) heeft, moet deze schriftelijke toestemming hebben gegeven voor de aanmelding beschermd wonen of bij het screeningsgesprek aanwezig zijn.

Advies

Op basis van het screeningsgesprek en eventueel verder onderzoek stellen we een advies op. Wanneer het advies positief is kunt u bij de gemeente Den Haag een aanvraag indienen voor beschermd wonen. Wij kunnen u ondersteunen bij het indienen van deze aanvraag.

Beschikking

Binnen twee weken nadat de aanvraag is ontvangen stuurt de gemeente Den Haag u een beschikking. Hierin staat bij welke organisatie u beschermd kunt gaan wonen. Als er (nog) geen plek is in één van onze woonvoorzieningen, dan komt u op de wachtlijst. Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging. We bekijken in dit geval of er ter overbrugging alvast een vorm van begeleiding kan worden aangeboden.

Ik heb of wil een PGB, kan ik dan ook beschermd wonen?

Het is ook mogelijk om zelf beschermd wonen te regelen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Wilt u hier meer informative over, neem dan telefonisch contact op via 070-308 2090. 

Kosten

Voor beschermd wonen geldt een eigen bijdrage, afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Dit wordt berekend en geïnd door het CAK. Zie voor meer informatie over de eigen bijdrage: www.hetcak.nl.

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u een casus bespreken? Neem gerust telefonisch contact op via 070-308 2090. Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur is er altijd een medewerker beschikbaar om vragen te beantwoorden.