Ambulante begeleiding

Je eigen leven leiden klinkt heel gewoon, maar dit is niet altijd vanzelfsprekend voor mensen met een (ernstige) psychische aandoening. Wij helpen u weer grip te krijgen op uw leven, weer toekomstperspectief te creëren.

Waarom ondersteuning thuis?

Wij bieden ondersteuning thuis zodat u zelfstandig kunt (blijven) wonen en uw zaken op orde zijn. Samen met een van onze ambulante medewerkers bespreekt u welke ondersteuning u nodig heeft om uw gestelde doelen te behalen. De ondersteuning kan bestaan uit praktische zaken als het huishouden, financiën en persoonlijke verzorging, maar ook aan  het ontdekken/ vergroten van uw talenten, activering en het omgaan met de psychische problematiek.
U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen financiën, bijvoorbeeld woonlasten, verzekeringen en boodschappen. Op deze manier houdt u de regie over uw eigen leven en werkt u op uw eigen manier aan uw herstel.

Traject

Samen met uw vaste ambulante medewerker van de Stichting Anton Constandse stelt u een ondersteuningsplan op. Hierin staan uw wensen en doelen centraal. Een goede basis om verder te werken aan eigen regie en herstel. Op basis hiervan heeft u geregeld een individuele afspraak met deze medewerker en kunt u deelnemen aan groepsactiviteiten op verschillende locaties.

Aanmelden

U woont zelfstandig of gaat sinds lange tijd weer zelfstandig wonen, maar door uw psychische problemen is het noodzakelijk dat u (eventueel tijdelijk) ondersteuning krijgt bij het op orde houden van uw zaken. Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente.
De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van haar inwoners. Als u ondersteuning thuis nodig heeft, dan kunt u dit bij de gemeente aanvragen. U kunt op de website van uw gemeente zien op welke wijze u ondersteuning thuis kunt aanvragen.
De Stichting Anton Constandse biedt ondersteuning thuis aan in de volgende gemeenten: Den Haag, Delft, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Wanneer blijkt dat u in aanmerking komt voor ambulante begeleiding door de Stichting Anton Constandse, dan neemt een medewerker van ons ambulante team bij u in de wijk contact op voor een kennismakingsgesprek. Ondersteuning thuis kan op korte termijn worden opgestart.

Kosten

Voor ondersteuning thuis kan een eigen bijdrage worden gevraagd. Dat hangt af van welke gemeente u woont en of u beschikt over voldoende inkomen. Op de website van uw gemeente kunt u vinden of u een eigen bijdrage moet betalen voor ondersteuning thuis. Als u een eigen bijdrage moet betalen wordt dit berekend en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Zie voor meer informatie over de eigen bijdrage: www.hetcak.nl.

Vragen?

U kunt ons bellen om te informeren op welke wijze u een aanvraag kunt indienen. Onze medewerkers helpen u graag bij het invullen van deze aanvraag.

U kunt ons bereiken via 070-308 2090.