arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink kartel magic_circles linkedin twitter
Beschermd wonen

Lukt het u (nog) niet om zelfstandig te wonen? De Stichting Anton Constandse biedt een (tijdelijke) beschermende woonomgeving gericht op herstel en het vergroten van eigen regie. Er zijn woonvormen met 24 uur per dag ondersteuning tot individuele en groepslocaties met minder uren ondersteuning waar meer een beroep wordt gedaan op uw zelfstandigheid.

Hoe werkt het?

Om voor deze vorm van ondersteuning in aanmerking te kunnen komen kunt u zich rechtstreeks melden bij de Gemeente Den Haag.

Mocht u hierover nog vragen hebben of wilt u uw persoonlijke situatie bespreken om te kijken of u wellicht in aanmerking zou kunnen komen voor een beschikking kunt u dagelijks van 9.00 uur tot 12.00 uur telefonisch contact opnemen of mail naar clientservice@stichtingantonconstandse.nl.

Jeugd tot 17,5 jaar

Bent u jonger dan 17.5 jaar en wilt u zich aanmelden voor beschermd wonen of voor extramurale ondersteuning dan loopt het proces van aanmelding via de Stichting Anton Constandse. Het aanmeldingsformulier vind u hier terug. U kunt zich aanmelden als u in het bezit bent van een Jeugdwetbepaling van de regio Haaglanden.

Komt u vanuit een andere Gemeente en is er bijvoorbeeld sprake van een specifiek zorgaanbod, neemt u dan eerst contact op met het servicebureau cliëntsupportzaken, 070 308 20 90 of mail naar clientservice@stichtingantonconstandse.nl. om na te kunnen gaan of er reeds contractafspraken zijn met de gemeente van herkomst van de ouders/voogd.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een Wlz-indicatie en wilt u zich aanmelden voor beschermd wonen of voor extramurale ondersteuning dat is mogelijk.

Het aanmeldingsformulier vindt u hier terug.

Justitie

Beschermd wonen met een justitiële maatregel is mogelijk. Wanneer u samen met uw verwijzende hulpverlener besluit dat dit nodig is kunt u zich via het informatiesysteem Ifzo van de Dienst Justitiële Inrichtingen aanmelden voor een plaats bij de Stichting Anton Constandse. Als we de aanmelding hebben ontvangen nodigen wij u uit.

Eigen bijdrage

Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u informatie vinden op www.cak.nl.