arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink kartel magic_circles linkedin twitter
Beschermd wonen

Lukt het u (nog) niet om zelfstandig te wonen? De Stichting Anton Constandse biedt een (tijdelijke) beschermende woonomgeving gericht op herstel en het vergroten van eigen regie. Er zijn woonvormen met 24 uur per dag ondersteuning tot individuele en groepslocaties met minder uren ondersteuning waar meer een beroep wordt gedaan op uw zelfstandigheid.

Hoe werkt het?

Gebruik het aanmeldingsformulier beschermd wonen om u aan te melden en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Jeugd

Ben je jonger dan 18 en heb je samen met je ouder/wettelijke vertegenwoordiger en/of verwijzende hulpverlener besloten dat beschermd wonen of ondersteuning thuis nodig is, dan kun je met een verleningsbesluit terecht bij de Stichting Anton Constandse.

Wij verwijzen je hiervoor naar het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) van de gemeente waarin je woonachtig bent.  Een gezinscoach neemt dan contact op om de aanvraag af te handelen.

Justitie

Beschermd wonen met een justitiële maatregel is mogelijk. Wanneer u samen met uw verwijzende hulpverlener besluit dat dit nodig is kunt u zich via het informatiesysteem Ifzo van de Dienst Justitiële Inrichtingen aanmelden voor een plaats bij de Stichting Anton Constandse. Als we de aanmelding hebben ontvangen nodigen wij u uit.

Eigen bijdrage

De ondersteuning die de Stichting Anton Constandse biedt valt voornamelijk onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  De gemeente mag voor deze ondersteuning een eigen bijdrage aan u vragen.

Meer informatie daarover kunt u vinden op www.cak.nl.

Jongeren onder de 18 jaar oud betalen geen eigen bijdrage.