arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink kartel magic_circles linkedin twitter
Nieuws | 16/10/2020

Veiligheid tijdens corona

We vinden het meer dan belangrijk om in deze  tijd goede ondersteuning te blijven bieden. Om de veiligheid van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te borgen, is een aantal maatregelen getroffen.

Richtlijnen per 1 oktober 2020

De besmettingscijfers in de regio Haaglanden zijn erg hoog. GGD Haaglanden en de Geneeskundige hulpverleningsorganisatie Haaglanden (GHOR) hebben de zorginstellingen (met zorg aan risicogroepen) in de regio geadviseerd om over te gaan tot het gebruik van medische mondkapjes.

In navolging van dit advies hebben wij besloten tot het gebruik van medische mondkapjes bij:

  • medewerkers met (in)direct cliëntcontact binnen beschermd wonen, ambulant wonen en participatie, maar ook medewerkers van de ondersteunende afdelingen die op de woonlocaties en dagbestedingslocaties komen;
  • medewerkers die onderling contact hebben binnen een afstand van 1,5 meter, ook als dit vluchtig is. Dit geldt voor de woonlocaties, de dagbestedingslocaties en het kantoor van Stichting Anton Constandse aan de Werf 15;
  • externe vrijwilligers.

Aanvullende richtlijnen per 15 oktober 2020

Naar aanleiding van de recente persconferentie wordt er nog een aantal aanvullende maatregelen getroffen.

  • Wij vinden het belangrijk dat cliënten bezoek kunnen blijven ontvangen. Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden beperken cliënten op de woonlocaties het bezoek tot één bezoekmoment per dag met een maximum van drie bezoekers per bezoekmoment;
  • Bezoekers dragen bij bezoek aan een cliënt op de woonlocatie een medisch mondkapje. Deze wordt op de woonlocatie uitgereikt.
  • Cliënten die de dagbestedingslocaties bezoeken dragen een niet-medisch mondkapje. Dit is een mondkapje zoals gebruikt wordt in het openbaar vervoer. Indien nodig verstrekken wij deze mondkapjes.
  • De dagbesteding vindt zoveel mogelijk doorgang binnen de richtlijnen van het RIVM. Voor sportactiviteiten houden wij ons aan onderstaande regels voor sport en spel. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en van de Nederlandse GGZ op de voet en vertalen dit naar onze organisatie. Totdat er nieuwe (landelijke/regionale) maatregelen worden getroffen, blijven bovenstaande maatregelen van toepassing.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen, dan kunt u contact opnemen met de ondersteuner of participatiemedewerker van de betreffende locatie.

Algemene richtlijnen voor cliënten, medewerkers en bezoekers

Voor de gehele organisatie gelden de volgende hygiënerichtlijnen:

– handen wassen;
– hoest en nies in de binnenkant van de elleboog ;
– gebruik papieren zakdoekjes;
– schud geen handen;
– houd binnen en buiten 1,5 meter afstand van anderen.

Bij bezoek aan een van onze woonlocaties wordt vooraf aan de hand van een korte vragenlijst een gezondheidscheck gedaan (triage).