arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink kartel magic_circles linkedin twitter
Nieuws | 2/10/2020

Veiligheid tijdens corona

We vinden het meer dan belangrijk om in deze  tijd goede ondersteuning te blijven bieden. Om de veiligheid van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te borgen, is een aantal maatregelen getroffen.

Richtlijnen per 1 oktober 2020

De besmettingscijfers in de regio Haaglanden zijn erg hoog. GGD Haaglanden en de Geneeskundige hulpverleningsorganisatie Haaglanden (GHOR) hebben de zorginstellingen (met zorg aan risicogroepen) in de regio geadviseerd om over te gaan tot het gebruik van medische mondkapjes.

In navolging van dit advies hebben wij besloten tot het gebruik van medische mondkapjes bij:

  • medewerkers met (in)direct cliëntcontact binnen beschermd wonen, ambulant wonen en participatie, maar ook medewerkers van de ondersteunende afdelingen die op de woonlocaties en dagbestedingslocaties komen;
  • medewerkers die onderling contact hebben binnen een afstand van 1,5 meter, ook als dit vluchtig is. Dit geldt voor de woonlocaties, de dagbestedingslocaties en het kantoor van Stichting Anton Constandse aan de Werf 15;
  • externe vrijwilligers.