arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink kartel magic_circles linkedin twitter
Nieuws | 2/4/2020

Stichting brede maatregelen Corona

Stichting Anton Constandse neemt nieuwe maatregelen in verband met het coronavirus. Deze maatregelen duren in elk geval tot en met 28 april.


Sluiting dagbesteding
In lijn met het beleid van de overheid zijn de dagbestedingslocaties gesloten. Ook de dagactiviteiten, inloop en grote koffiemomenten zijn stopgezet om besmetting te voorkomen.

Bezoek
Er is landelijk een nieuwe bezoekersregeling vastgesteld die Stichting Anton Constandse volgt. In het kort geldt de volgende richtlijn:

Er moet altijd sprake zijn van maatwerk; bij sommige afdelingen en doelgroepen is het risico groter dan bij anderen.

  • Voor bezoekers geldt: Maximaal één persoon per dag voor maximaal 1 uur, tenzij bepaalde omstandigheden maken dat een werkeenheid andere keuzes maakt.
  • Bezoekers met klachten als neusverkoudheid, hoesten of koorts wordt gevraagd om niet op bezoek te komen. Deze bezoekers worden geweigerd.
  • Bezoekers schudden geen handen en wassen hun handen bij aankomst en vertrek op de locatie.
  • Bezoekers wordt gevraagd om contact zoveel mogelijk op andere manieren vorm te geven, bijvoorbeeld met videobellen of whatsapp.
  • Ook kan gekeken worden naar mogelijkheden om buiten af te spreken, als veiliger alternatief voor bezoek binnen.

De kans is aanwezig dat deze richtlijn de komende periode wordt aangescherpt.