arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink kartel magic_circles linkedin twitter
Nieuws | 25/3/2020

Aan ouders/naasten van cliënten van Stichting Anton Constandse

Wij willen u graag informeren over een aantal maatregelen die wij hebben moeten nemen in verband met het coronavirus. Stichting Anton Constandse zet zich volledig in om de zorg- en dienstverlening aan de cliënten zo goed en veilig mogelijk uit te voeren. Wij ontkomen er echter niet aan om dit anders te organiseren. In deze brief informeer ik u hierover. De onderstaande maatregelen duren in elk geval tot en met 6 april aanstaande.

Sluiting dagbesteding
In lijn met het beleid van de overheid zijn de dagbestedingslocaties gesloten. Ook de dagactiviteiten, inloop en grote koffiemomenten zijn stopgezet. Hiermee voorkomen we dat cliënten in een grote groep bij elkaar komen en het risico op besmetting toeneemt.

Bezoek
De overheid adviseert dringend tot ‘sociale onthouding’. Dat geldt dus ook voor de cliënten en medewerkers. Er is landelijk een nieuwe bezoekersregeling vastgesteld. In het kort geldt de volgende richtlijn:

Er moet altijd sprake zijn van maatwerk, bij sommige afdelingen en doelgroepen is het risico groter dan bij anderen.

  • Voor bezoekers geldt: per cliënt maximaal één persoon per dag voor maximaal 1 uur, tenzij bepaalde omstandigheden maken dat een werkeenheid andere keuzes maakt.
  • Bezoekers met klachten als neusverkoudheid, hoesten of koorts wordt gevraagd om niet op bezoek te komen. Deze bezoekers worden geweigerd.
  • Bezoekers schudden geen handen en wassen hun handen bij aankomst op en vertrek van de locatie.
  • Bezoekers wordt gevraagd om contact zoveel mogelijk op andere manieren vorm te geven, bijvoorbeeld met videobellen of whatsapp.
  • Ook kan gekeken worden naar mogelijkheden om buiten af te spreken, te wandelen als veiliger alternatief voor bezoek binnen.

De kans is aanwezig dat deze richtlijn de komende periode wordt aangescherpt.

Heeft u vragen over bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met de ondersteuners van de betreffende werkeenheid.

Graag wil ik u bedanken voor het vertrouwen in onze organisatie in deze bijzondere tijd en het begrip voor de maatregelen die wij moeten nemen.

Ik realiseer me dat deze periode voor u veel onzekerheid met zich meebrengt en een grote verandering is in uw contact met uw naasten. Heel veel sterkte en alle goeds toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Arjenne Daams
bestuurder