arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink kartel magic_circles linkedin twitter
Nieuws | 24/3/2020

Maatregelen Corona update

Ons uitgangspunt is dat we binnen de, door de overheid genomen maatregelen, zo passend mogelijke ondersteuning aan alle cliënten kunnen blijven geven.

In lijn met de richtlijnen van het RIVM en de overheid heeft Stichting Anton Constandse de volgende maatregelen genomen om besmetting met het Corona-virus te voorkomen:

  • We stoppen tot nader order met alle participatie-activiteiten. Voorbeelden zijn: Zeester, De Regisseur, ’t Koetshuis, Haaitek, Bandsessies en alle andere activiteiten ondersteund vanuit Participatie op locaties.
  • Ambulante individuele ondersteuning vindt, indien mogelijk telefonisch plaats. Als dit niet kan, vindt huisbezoek plaats.
  • Op Beschermd Wonen locaties worden, in afstemming met cliënten en medewerkers, passende maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
  • Medewerkers van de ondersteunende afdelingen werken thuis, tenzij fysieke aanwezigheid nodig is voor een kritisch proces.
  • Overleggen met externen die niet noodzakelijk zijn voor de continuïteit van zorg of de dagelijkse bedrijfsvoering worden opgeschort of vinden telefonisch plaats.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met maandag 28 april 2020.